Zaopatrzeniowiec, czyli inaczej specjalista ds. zaopatrzenia Wrocław to zawód związany z zaopatrywaniem zakładów przemysłowych, usługowych i rolnych w narzędzia, surowce, części zapasowe maszyn i urządzeń, paliwo, opakowania i inne produkty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Specjalista zaopatruje również przedsiębiorstwa handlowe w towary, a określone instytucje w artykuły niezbędne do wykonywania przez nie statutowych funkcji (np. pomoce naukowe w szkolnictwie, lekarstwa w lecznictwie itp.).

Do podstawowych zadań zawodowych specjalisty ds. zaopatrzenia należą:

  • penetrowanie rynku pod kątem potrzeb danego zakładu i wyszukiwanie potencjalnych dostawców;
  • analizowanie cen, warunków i terminów dostaw;
  • wybór źródeł zaopatrzenia;
  • negocjowanie ogólnych warunków dostaw z wybranymi kontrahentami;
  • zamawianie potrzebnej ilości artykułów;- czuwanie nad terminową realizacją złożonych zamówień;
  • załatwianie spraw związanych z ewentualnymi reklamacjami w zakresie ilości dostarczonego towaru;
  • dokonywanie zakupów gotówkowych mniejszych partii towarów i ew. dostarczanie ich do zakładu.

Co więcej, w wielu firmach zaopatrzeniowiec odpowiedzialny jest za dokonywanie zakupu artykułów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (odzież ochronna, obuwie profilaktyczne, środki czystości) oraz artykułów żywnościowych dla zakładowych bufetów i stołówek.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *