Monthly Archive: Czerwiec 2018

Specjalista ds. zaopatrzenia w małym przedsiębiorstwie – specyfika pracy

specjalista ds zaopatrzenia w małym przedsiębiorstwieSpecjalista ds. zaopatrzenia to stanowisko, na którym zakres zadań oraz obowiązków może różnić się w zależności od tego, w jak dużej firmie pracuje. Zupełnie inaczej bowiem wygląda praca specjalisty w dużej firmie, w której jest jednym z wielu osób pracujących w danym dziale, a zupełnie inaczej w przypadku kogoś, kto zajmuje niezależną pozycję w stosunkowo niewielkim przedsiębiorstwie. Gdzie są te różnice?

Specjalista ds. zaopatrzenia w małym przedsiębiorstwie ma naprawdę dużo pracy w porównaniu z osobami, które wykonują ten sam zawód w większych firmach. Często bowiem na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za wiele różnorodnych zadań, więc powinien mieć dużo szerszą wiedzę z zakresu zarządzania procesem zaopatrzenia, niż osoba, która zajmuje się wyłącznie jednym elementem tego łańcucha. Może też być zobowiązany osobiście nadzorować dostawy, co raczej nie zdarza się w dużych przedsiębiorstwach, w których dział strategiczno-planistyczny, jest oddzielony od fizycznego działania magazynów.

Specjalista ds. zaopatrzenia w mniejszej firmie może mieć mniej zaawansowane narzędzia planistyczne, z których będzie korzystał. Jest to związane z mniejszymi nakładami finansowymi przeznaczanymi na rozwój w małych przedsiębiorstwach. Dużym plusem natomiast jest stosunkowo wysoki poziom samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz możliwość szerzej pojętego rozwoju.

Czego powinien nauczyć się na studiach przyszły specjalista ds. zaopatrzenia?

czego powinien nauczyć się na studiach specjalista zaopatrzeniaSpecjalista ds. zaopatrzenia to praca, którą chętnie podejmują po studiach osoby kończące kierunki ekonomiczne, ale przede wszystkim logistykę. Na rynku pracy ponadto szczególnie cenione są osoby, które mogą się pochwalić dyplomem uzyskanym na uczelni technicznej, a zatem wykształceniem inżynierskim. Często jednak program studiów wcale nie odpowiada na potrzeby zgłaszane przez pracodawców, a specjaliści muszą uczyć się wszystkiego od początku. Jaki zakres powinien zatem zawierać program studiów dla przyszłych specjalistów ds. zaopatrzenia?

Pierwsza istotna umiejętność, którą powinien posiadać przyszły specjalista ds. zaopatrzenia, to zdolność planowania oraz koordynowania procesów zaopatrzenia. Oczywiście w każdej firmie proces ten może wyglądać odrobinę inaczej, jednak ogólne zasady, którymi dobrze jest się kierować w tym zakresie, to zdecydowanie coś, co student powinien poznać podczas zajęć. Dobrze też, jeśli podawane informacje są aktualne z nowoczesną wiedzą z tej materii.

Kolejne zasady, które musi poznać przyszły specjalista ds. zaopatrzenia to reguły dotyczące zarządzania zapasami. Stanowisko to wymaga bowiem świadomości nie tylko w zakresie tego, jak kupować niezbędne towary, ale także, kiedy jest na to optymalny moment. Tu znów trudno wskazać jednoznaczną odpowiedź, ale studia zdecydowanie powinny poruszać owo zagadnienie.