Tag Archive: zaopatrzenie

Jak specjalista ds. zaopatrzenia powinien skutecznie ustalać warunki zakupów?

warunki zakupówGłównym zadaniem, za które odpowiedzialny jest specjalista zaopatrzenia, jest ustalanie warunków zakupów z kontrahentami. Ustalenie odpowiednich cen, terminów oraz innych zapisów co do współpracy, wpływa bezpośrednio na realia procesu produkcyjnego w firmie. Dobry specjalista ds. zaopatrzenia potrafi skutecznie regulować terminy oraz wielkości zamówień, aby optymalizować je pod względem aktualnej sytuacji na produkcji.

Co powinien wziąć pod uwagę specjalista zaopatrzenia, żeby skuteczniej wykonywać swoją pracę?

Specjalista zaopatrzenia w pierwszej kolejności powinien wziąć pod uwagę aktualną sytuację firmy. Może się wydawać, że najważniejsza jest cena, za jaką uda mu się kupić produkty. Teoretycznie, im niższa cena, tym więcej jest w stanie zaoszczędzić dla firmy. W praktyce jednak nie da się tego tak łatwo przeliczyć. Kierownik zakupów musi wiedzieć, kiedy lepiej kupić coś drożej, a kiedy taniej. Jeśli produkcja natychmiast potrzebuje jakichś części, powinien umieć jak najszybciej je zorganizować. Jeśli jednak aktualnie niczego nie brakuje, powinien umieć negocjować dłuższe terminy realizacji, w zamian za niższe ceny.

Żeby mieć dobre rozeznanie w sytuacji, specjalista zaopatrzenia musi być w stałym kontakcie z działem finansów oraz produkcji. W ten sposób będą w stanie wspólnie ustalać, jakie są aktualnie priorytety organizacji jako całości.

Specjalista ds. zaopatrzenia w małym przedsiębiorstwie – specyfika pracy

specjalista ds zaopatrzenia w małym przedsiębiorstwieSpecjalista ds. zaopatrzenia to stanowisko, na którym zakres zadań oraz obowiązków może różnić się w zależności od tego, w jak dużej firmie pracuje. Zupełnie inaczej bowiem wygląda praca specjalisty w dużej firmie, w której jest jednym z wielu osób pracujących w danym dziale, a zupełnie inaczej w przypadku kogoś, kto zajmuje niezależną pozycję w stosunkowo niewielkim przedsiębiorstwie. Gdzie są te różnice?

Specjalista ds. zaopatrzenia w małym przedsiębiorstwie ma naprawdę dużo pracy w porównaniu z osobami, które wykonują ten sam zawód w większych firmach. Często bowiem na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za wiele różnorodnych zadań, więc powinien mieć dużo szerszą wiedzę z zakresu zarządzania procesem zaopatrzenia, niż osoba, która zajmuje się wyłącznie jednym elementem tego łańcucha. Może też być zobowiązany osobiście nadzorować dostawy, co raczej nie zdarza się w dużych przedsiębiorstwach, w których dział strategiczno-planistyczny, jest oddzielony od fizycznego działania magazynów.

Specjalista ds. zaopatrzenia w mniejszej firmie może mieć mniej zaawansowane narzędzia planistyczne, z których będzie korzystał. Jest to związane z mniejszymi nakładami finansowymi przeznaczanymi na rozwój w małych przedsiębiorstwach. Dużym plusem natomiast jest stosunkowo wysoki poziom samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz możliwość szerzej pojętego rozwoju.

Strategie w procesie zaopatrzenia

Strategie w procesie zaopatrzeniaW procesie zaopatrzenia wyróżniamy dwie antagonistyczne strategie.

Pierwszą z nich jest strategia polegająca na krótkoterminowej współpracy z dostawcami oraz wykorzystująca element konkurencji. Wykorzystując tę strategię przedsiębiorstwo nie jest uzależnione od jednego dostawcy, dzięki czemu ma większe pole manewrowania cenami zakupu towarów. Dzięki wynegocjowaniu niższych cen firma zmniejsza swoje koszty, więc produkt końcowy może być również tańszy. Wiele źródeł zaopatrzenia i niezależność od konkretnego dostawcy oznacza niestety brak regularnych dostaw, a co za tym idzie konieczność robienia zapasów. Wiąże się to także z ciągłą obserwacją rynku i ewentualnymi trudnościami z planowaniem sprzedaży. Przedsiębiorstwo może być także narażone na dodatkowe koszty związane z opóźnionymi dostawami, bądź dodatkowymi umowami na poczet zwiększonego zapotrzebowania.

Druga strategia polega na długookresowej współpracy z dostawcami i synchronizacji dostaw ze sprzedażą. Obierając tę strategię nie ma konieczności tworzenia zbyt dużych zapasów, więc odpadają koszty związane z ich utrzymywaniem. Długoterminowe umowy zawierane są zazwyczaj na preferencyjnych warunkach, nie ma więc konieczności monitorowania rynku i szukania nowych dostawców. To co wpływa na niekorzyść przy tej strategii, to ograniczona liczba dostawców oraz pewnego rodzaju uzależnienie od nich – konieczność ścisłej z nimi współpracy.

Jakie są etapy procesu zaopatrzenia?

Proces zaopatrzenia łączy w sobie wszystkie działania niezbędne w celu pozyskania określonych dóbr, materiałów, półfabrykatów, surowców itp. zgodnych z zapotrzebowaniem danego przedsiębiorstwa.jakie są etapy procesu zaopatrzenia

Cały mechanizm możemy podzielić na kilka podstawowych etapów, wśród których wyróżniamy:

  • Zdefiniowanie potrzeb. Zanim w ogóle będziemy rozpoczynać jakiekolwiek transakcje zaopatrzeniowe, musimy określić potrzeby, które wynikają z działalności naszego przedsiębiorstwa np. produkcji. Na tym etapie należy się zastanowić jakie cechy powinien posiadać pożądany przez nas produkt.
  • Analiza rynku. Na tym etapie, jak sama nazwa wskazuje analizujemy działających na rynku dostawców, dostępne przez nich produkty, którzy z nich są w stanie spełnić oczekiwane przez nas wymagania.
  • Wybór dostawcy. Spośród wszystkich spełniających nasze oczekiwania dostawców wybieramy tych, którzy odpowiadają nam najbardziej, którzy spełniają priorytetowe wymagania i są w stanie sprostać naszemu zapotrzebowaniu w stu procentach.
  • Określenie zasad współpracy.
  • Zrealizowanie dostawy. Na tym etapie należy dokonać oceny wykonanej usługi, zweryfikować dostarczone produkty pod kątem zaspokojenia potrzeb.