Wymagania na stanowisko specjalisty

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie prawa jazdy kat B oraz doświadczenia w zakresie prowadzenia samochodu osobowo-dostawczego,
 • dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa o ruchu drogowym oraz podstawowa znajomość budowy i oceny stanu technicznego pojazdu,
 • co najmniej 2-letni staż pracy,
 • znajomość hurtowej i detalicznej sieci handlowej,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna, sprawne poruszanie się w sieci Internet),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (telefon, fax, skaner, kserokopiarka itp.),
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z interesantami (wewnętrznymi i zewnętrznym),
 • samodzielność, w tym umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji zakupowych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność, takt i kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość Prawa zamówień publicznych,
 • podstawowa znajomość zagadnień gospodarki magazynowej i materiałowej,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów do obsługi gospodarki magazynowej i materiałowej,
 • asertywność, specjalista ds. zaopatrzenia  Zabrze.