Zaopatrzenie

Zgodnie z informacjami zawartymi w Wikipedii, zaopatrzenie to wszystkie środki materiałowo-techniczne, które są wykorzystywane do wyposażenia, wsparcia i utrzymania danej działalności.

Zadaniami, jakie stoją przed specjalistami ds. zaopatrzenia na poziomie operacyjnym są przede wszystkim wybór dostawcy, utrzymanie stosunków z dostawcami zgodnie ze strategią firmy, kontrola stanu zapasów, planowanie potrzeb zaopatrzeniowych, uzupełnianie zapasów oraz wybór środka transportu towarów do miejsca docelowego, specjalista ds. zaopatrzenia Rybnik.

Wybór dostawcy jest często decyzją strategiczną dla działalności danej firmy i powinien uwzględniać wszystkie korzyści i straty, jakie w związku z danym wyborem poniesie przedsiębiorstwo. Przy wyborze dostawcy nie należy opierać się jedynie na jednym elemencie, na przykład cenie. Warto dobrze zastanowić się nad wyborem dostawców, zwłaszcza tych najważniejszych, z którymi podpisywane są długoterminowe umowy.

Kontrola stanu zapasów może być prowadzona w sposób ciągły lub okresowy, a także w sposób manualny lub za pomocą urządzeń komputerowych. Kontrola ta pozwala na natychmiastowe reagowanie na zmiany poziomu zapasów poprzez złożenie zamówienia na daną partię zakupów, ale też poprzez sprzedaż nadmiernych zapasów. Decyzje dotyczące zamawiania towarów w odpowiedniej ilości powinny być oparte na planowaniu potrzeb zaopatrzeniowych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *