Zaopatrzeniowiec

Specjalista ds. zaopatrzenia jest osobą odpowiedzialną za dokonywanie zakupów materiałowych oraz produktów w celu poprawnego funkcjonowania firmy. Wśród głównych zadań zawodowych tego pracownika wyróżnić należy: tworzenie i realizację zamówień surowców i opakowań, kontrolę stanu materiałów, prowadzenie ewidencji magazynowej, indeksowanie bazy surowcowej, zarządzanie normatywem surowcowym, kontrolę i obsługę dostaw w zakresie ilości, jakości i ewidencji, współpracę z klientem zewnętrznym, badanie rynku, weryfikację kosztową, poszukiwanie nowych dostawców oraz prowadzenie rozliczeń z dostawcami przedsiębiorstwa.

Kandydat na stanowisko specjalisty ds. zaopatrzenia powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie techniczne, jednak wykształcenie wyższe będzie dużym atutem w procesie rekrutacyjnym. Wymagana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego. Ponadto, wymagane jest doświadczenie zawodowe związane z gospodarką magazynową i zaopatrzeniem, a także wiedza dotycząca rynku surowców. Pożądanymi cechami charakteru na tym stanowisku pracy są: zdolności negocjacyjne, dokładność, sumienność, umiejętność nawiązywania kontaktów, myślenie strategiczne, kreatywność, inicjatywa oraz umiejętność współpracy z innymi ludźmi.

Miejscem pracy zaopatrzeniowca jest przedsiębiorstwo, a dokładnie jego biuro. Jest to praca umysłowa, biurowa i samodzielna. Czas pracy jest zazwyczaj ośmiogodzinny, a pracownik ma możliwość awansu i rozwoju zawodowego.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *